Corona-proof teambuildingsdag bij Fort Markenbinnen.