Vuurwerkcampagne gemeente Alkmaar

Het afsteken van (zwaar) vuurwerk werd afgelopen jaarwisseling verboden. De druk op de zorg was hoog door Corona en een toename moest worden voorkomen. Om die reden wilde Gemeente Alkmaar – als eerste gemeente – een inlevercampagne. Geen gemakkelijke opgave. De doelgroep bestond voornamelijk uit jongeren, die in deze tijd hierin een van de weinige kansen op plezier van hen afgenomen zagen worden.

Om ‘bezitters’ te motiveren om hun vuurwerk in te leveren brachten we vier argumenten in stelling. Voor elk van deze vier redenen, maakten we een affiche/campagnebeeld. Deze plaatsten we vervolgens in het straatbeeld, in advertenties en op Instagram. Influencers werd gevraagd de campagne(posts) te delen. De campagne leverde bijna 250 kilo vuurwerk op. Gemeente Rotterdam, Amsterdam Den Haag en Utrecht namen vervolgens het idee voor een campagne over van Alkmaar.