WeSpark

De Zaanstreek heeft sinds kort haar eigen energiecoöperatie: WeSpark. De groenste van Nederland, lokaal opgewekt en de winst gaat niet naar directeuren, maar naar duurzame lokale projecten. Dat zijn nog eens leuke klanten om voor te werken! De opdracht was een campagne, maar omdat deze organisatie nieuw opgericht is, zijn we begonnen met een strategisch marketingplan. Met deze strategie als basis ontwikkelden we een huisstijl, website en communicatieplan.

Wij kregen de opdracht om een logo te ontwikkelen dat goed ‘aansluit’ bij de identiteit. Dit resulteerde in een tweetal woorden die verbinding met elkaar maken. De schreefloze, aaneengeschreven letter symboliseert de stroom(draad). Door deze met elkaar te verbinden – met stekker en stopcontact – symboliseren we het opwekken en afnemen. En de samenwerking tussen alle deelnemers. WeSpark is immers een coöperatie. Zonder winstoogmerk. Sluit jij je ook aan?

Naast het logo gaven we vorm aan de website, de stationary en foldermateriaal. En we lanceerden een campagne. Met Marian Minnesma (Urgenda) als boegbeeld.