KPO Antonius

Maak je een logo voor een scholengemeenschap nu voor de ouders, kinderen, of – als het om een scholengemeenschap gaat – ook voor andere stakeholders? Eigenlijk voor allemaal. Zeker ook voor leraren. Daar is immers een groot tekort aan. Voor alle betrokkenen moet het logo/de identiteit aansprekend zijn en overeenstemmen met de organisatie. Het logo dat wij voor de stichting KPO Sint Antonius vervaardigden, is volwassen genoeg voor een briefhoofd vanuit het bestuur en vriendelijk genoeg voor leraren, ouders én kinderen.

De toevoeging KPO moest blijven, maar heeft weinig merkkracht. Vandaar dat we deze klein en in een lichte kleur geplaatst hebben. De kleur van het potlood. Potlood? Ja, de ’A’ is mede gevormd door de punt van een potlood en vormt daarmee het vignet. Tekenen/kleuren is een belangrijke activiteit op de basisschool. Het stimuleert creativiteit en dat kunnen wij als ontwerpbureau alleen maar toejuichen. Het potlood staat – in tegenstelling tot een pen – ook voor ‘nog niet definitief’. Er kan nog gegumd en opnieuw getekend worden. Het potlood is dus ook een symbool van het leerproces op de basisschool. De kleur blauw staat voor vertrouwen, transparantie en professioneel en is bewust licht om voor alle partijen aansprekend te zijn.

oude logo

nieuwe logo