Animaties

Met een animatie kun je een verhaal uitbeelden. Het komt regelmatig voor dat we met een ingewikkelde en/of abstracte boodschap geconfronteerd worden door de klant. De eerste gedachte is vaak om het met een informatiefolder op te lossen. Dat kan, maar het is niet altijd de beste oplossing. Met een animatie en voice-over kun je optimaal je boodschap overbrengen.

Allereerst kunnen we de informatieve tekst vertalen naar een prettige, korte voice-over. Vervolgens bedenken we hoe we het verhaal beeldend kunnen uitleggen. Dat kan grafisch of met foto’s en/of stukjes film. Tekst, beeld en beweging: een betere manier om een complexe boodschap over te brengen is er niet.

Naast animatiefilms zorgen we er bij de corporate logo’s die we maken dat deze 3d getoond kunnen worden en/of kan animeren. En dan op zo’n manier dat ze ook de identiteit van de organisatie al animerend uitbeelden. De website kan hiermee beginnen (zogenaamde splash-pagina) of op de homepage animeert het logo alvorens hij er staat. Maar ook in online banners SEA kan hij gebruikt worden. Scroll verder voor voorbeelden van door ons ontworpen logo’s welke animeren.

Rien Heijnis

Rien Heijnis is al ruim dertig jaar ontwerper en uitvoerder van interieur- en exterieurprojecten. Van zakelijke panden en particuliere woningen. Het logo met de initialen ‘R’ en ‘H’ hebben wij zo geconstrueerd dat het de vorm van een gebouw heeft. In de animatie wordt dit gebouw annex logo opgebouwd. En dat is precies wat Rien Heijnis doet. Gebouwen tekenen en construeren.

Rien Heijnis

Rien Heijnis is al ruim dertig jaar ontwerper en uitvoerder van interieur- en exterieurprojecten. Van zakelijke panden en particuliere woningen. Het logo met de initialen ‘R’ en ‘H’ hebben wij zo geconstrueerd dat het de vorm van een gebouw heeft. In de animatie wordt dit gebouw annex logo opgebouwd. En dat is precies wat Rien Heijnis doet. Gebouwen tekenen en construeren.

Klein Architecten

Klein is een architectenbureau. Zij ontwerpen gebouwen. Dat begint met schetsen, contouren tekenen en vervolgens worden de gevels ‘ingekleurd’. Dat is precies wat wij in de animatie van het logo hebben willen laten zien. Het logo animeert van een grove outline tot inkleuring en vervolmaking. Het proces van fraaie architectuur.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Als er een grote ramp is in regio Zaanstreek-Waterland dan trekken brandweer, ambulance, politie en gemeente gezamenlijk op. Dit is uitgebeeld in het logo en animatie. Vanuit een centraal punt vertrekken de vier hulpdiensten c.q. pijlen naar dezelfde locatie.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Als er een grote ramp is in regio Zaanstreek-Waterland dan trekken brandweer, ambulance, politie en gemeente gezamenlijk op. Dit is uitgebeeld in het logo en animatie. Vanuit een centraal punt vertrekken de vier hulpdiensten c.q. pijlen naar dezelfde locatie.

Animatiefilms

MRA 

Alkmaar vitaal

Zaanstad interne data verhuizing

BKZ Startersanimatie

Doe Duurzaam Bus animatie intro

Aanvraag vergunning Gemeente Zaanstad

Afvalinzameling Gemeente Waterland

Parkeerbeleid centrum Diemen

Animatie UIT Magazine