Sociaal Wijkteam / Jeugdteam Zaanstad

Vanaf 1 januari 2015 is de regie van AWBZ, jeugdzorg, participatiewet en passend onderwijs bij de gemeente te liggen. Gemeente Zaanstad heeft hiertoe Sociale Wijkteams en Jeugdteams in het leven geroepen voor de eerste vragen voor hulp. Om de Zaanse bevolking te informeren over alle veranderingen en de toegang tot deze hulp, heeft zij LassooyDesign gevraagd om een campagne te ontwikkelen.

Om op een directe en heldere manier over te brengen voor welke problematiek men straks waar terecht kan, vervaardigden wij een serie pictogrammen voor op posters en driehoeksborden in de huisstijlkleuren. In combinatie met een korte en krachtige kop werden deze vervolgens op zo’n 100 borden door de hele stad geplaatst. Daarnaast vervaardigden wij een uitklapfolder met daarop de meest gangbare zorgvragen en de instantie waarbij je hiermee terecht kan. Deze wordt verstuurd naar alle Zaanse huishoudens.