Ewoning

Ewoning bouwt letterlijk aan de toekomst. De woningen van Ewoning ontberen een gasleiding en worden gebouwd met EPS-bouwblokken, waardoor de woning praktisch geen warmte verliest. De stroom wordt opgewekt met zonnepanelen of een hypermoderne compacte windmolen. Wij hebben aan die toekomst meegebouwd: en wel met het bouwen van een nieuwe website. Alle projecten van Ewoning zijn hierop zichtbaar. En dat worden er steeds meer… Kijk op ewoning.nl.

Onze handen jeukten om ook het logo een meer kenmerkend en professioneel uiterlijk te geven. Met behoud van de kleuren is de ‘E’ getransformeerd in de vorm van een woning die tevens een schil vormt, verwijzend naar de voor Ewoning typerende EPS-blokken. De kleine ondertitels zijn vervangen door een slogan.